Les geven en doelen bereiken

Het doel van een leraar is het om zijn leerlingen op te leiden om zo later een productief deel van de samenleving te kunnen zijn. Dit is geen gemakkelijke taak en kan alleen vaak onmogelijk zijn. Je kunt deze taak alleen doen, maar samen zullen de leerlingen zich veel beter kunnen ontwikkelen en ontwikkelen. Hoe kun je dit doen? Op meerdere manieren. Twee van deze manieren zijn ouderbetrokkenheid en formatief handelen. In deze blog lichten wij toe wat dit precies is en hoe het ook jouw school verder kan helpen.

Ouderbetrokkenheid

Zoals de naam het al zegt, wordt bij ouderbetrokkenheid de ouderen bij het onderwijs betrokken. Dit betekent niet dat zij mee de les ingaan, maar dat ze wel in dicht contact met de leraar staan. Zo kunnen ze zich uitwisselen en de beste vooruitgang voor hun kind bespreken. Zoals al gezegd spelen leraren een belangrijke rol in het opvoeden van een kind. Ouders spelen hier natuurlijk ook een grote rol, nog groter zelfs. Als deze twee partijen zich uitwisselen, kunnen ze het onderwijs sterker maken. Zo ontwikkelt zich het kind veel beter.

Formatief handelen

Bij het formatief handelen geeft de leraar altijd les om doelen te halen. Dit betekent dat je constant in gesprek bent met de leerlingen. Je beantwoordt dan altijd de vraag: waar staan we vergeleken met het leerdoel? En wat moeten we gaan doen om richting het te bereiken leerdoel te komen? De antwoordt van deze vragen leidt natuurlijk tot handelen om het doel te bereiken. Terugkoppeling is ook een groot deel hiervan. Zo leren de kinderen om altijd doelgericht te werk te gaan.