Als leidinggevende binnen een organisatie kun je ervoor kiezen om een cursus coachend leidinggeven te volgen. Maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld, wat houdt dit in? Er zijn verschillende manieren waarop je leiding kunt geven aan mensen en coachend leidinggeven is daar slechts een van. Het is goed als je meerdere tactieken in de vingers hebt. De ene situatie vraagt immers om een andere benadering dan de andere. Dat geldt ook voor groepen mensen, iedere groep en ieder mens reageert weer anders op een bepaalde aanpak. Het is dan ook handig als je in staat bent om te veranderen van aanpak.

Coachend leidinggeven

Zoals gezegd is een van de leiderschapsstijlen coachend leidinggeven. Hoe onderscheidt zich dit nu van andere leiderschapsstijlen? Kenmerkend voor deze stijl is: 

  • geen taken en opdrachten uitdelen, maar ondersteuning bieden
  • mensen inspireren om een bijdrage te leveren aan de gestelde doelen
  • zoveel mogelijk vrijheid geven
  • touwtjes niet te strak in handen, maar ruimte geven aan iedereen

Dit klinkt misschien wat vreemd en niet direct wat je van een leidinggevende verwacht. Het idee hierachter is echter dat als iedereen zich betrokken voelt, men zich ook verantwoordelijk voelt voor de eigen taken. Door medewerkers vertrouwen te geven, zorgen ze voor zelfsturing. Coachend leidinggeven bestaat dus voor een groot deel uit mensen inspireren, motiveren en faciliteren. Je hoeft er dan veel minder bovenop te zitten, je bent er als leidinggevende dan voor de ondersteuning waar dat nodig is. Als dit allemaal goed werkt, dan bereik je uitstekende resultaten zonder dat dit al te veel moeite kost. Zoals gezegd werkt dit niet altijd bij iedereen en niet bij iedere groep. Daarom is het goed als jij meerdere leiderschapsstijlen beheerst. Sommige zaken gaan je van nature al goed af, andere moet je leren. Wil jij coachend leidinggeven leren, omdat je hier nog geen ervaring mee hebt en dit nog niet in de vingers hebt, dan kun je hiervoor terecht bij Anker & Kompas.

Veelzijdige training

Bij Anker & Kompas bieden ze jou een veelzijdige training coachend leidinggeven. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe jouw team zich nu gedraagt, hoe de zaken nu lopen. Maar ook naar hoe jij er zelf in staat. Om iets nieuws te kunnen leren, moet jij je eerst bewustzijn van wat je nu al wel en niet kunt. Pas als je dat weet, weet je wat je nog moet leren. Je begint daarom altijd met feedback verzamelen om je goed voor te bereiden en je kiest iets uit de praktijk waar je mee aan de slag wilt gaan. De cursus coachend leidinggeven wordt verspreid over een aantal dagen gegeven. In de tussentijd kun je met opdrachten aan de slag. Dat geeft je de kans om te kijken wat al goed gaat en waar je nog aan zou moeten werken. Op die manier kun je effectief trainen! Doordat er veel ruimte is voor eigen ervaringen en eigen praktijksituaties, krijg je een goed beeld van hoe het er voor jou in de praktijk uit zou kunnen gaan zien als je echt aan de slag gaat met coachend leidinggeven!